Kundesenter


Varen er på lager.
Varen er bestilt fra leverandør og leveringsdato er bekreftet.
Varen er bestilt fra leverandør, men leveringsdato er ikke bekreftet.
Varen må bestilles fra leverandør.
Varen befinner seg på fjernlager.
Varen er bestilt fra leverandør, men leveringsdato er ikke bekreftet.
Varene bestilles fra vår leverandørs lager.
Ubekreftet - Ta kontakt med kundesenter for nærmere informasjon.

Kjøpsbetingelser

Følgende salgsbetingelser gjelder for alt salg av varer og produkter fra www.skytterprodukter.no til privatpersoner og lag.

 

Salgsbetingelsene utgjør det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Dette gjelder din bestilling bekreftet gjennom en ordrebekreftelse.

 

Salgsbetingelsene og annen informasjon på www.skytterlagsprodukter.no er bare tilgjengelig på norsk. Betingelsene nummereres fortløpende ved endringer.

 

Aldersgrense for kjøp: 18 år

For å kunne handle på www.skytterprodukter.no må du ha fylt 18 år. Er du under 18 år må du få en myndig eller en foresatt til å foreta handelen for deg.

 

Leveringsbetingelser

Norma AS leverer kun i Norge (med unntak av Svalbard og Jan Mayen) og du blir belastet når varen sendes fra vårt lager, enten med VISA eller MasterCard.

 

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven.

 

Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS), brev, telefaks eller lignende.

 

1. Parter

Selger er Norma AS, Nils Hansens vei 7, 0667 Oslo, Org.nr.: 941 695515 MVA, telefon: 22 07 13 00, e-post: ordre@norma.as og blir i det følgende benevnt ”vi” eller ”oss”.

 

Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt ”du”, ”deg”, ”din” eller ”ditt”.”

 

2. Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når den er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 10.

 

Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

 

Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt.

 

Unntak kan forekomme, se pkt. 3.

Dersom du har bestilt mer enn ett produkt kan det forekomme delleveranser.

 

3. Opplysninger gitt i nettbutikken/katalog

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

 

4. Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto og frakt.

 

5. Betaling

Du betaler trygt med kort og kjøpesummen vil bli reservert på kortet etter din ordrebekreftelse. Vi har et godt sikkerhetssystem som vil ivareta en reell bestilling.

 

Når du handler hos oss blir betalingen behandlet av vår terminalleverandør Nets, som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og MasterCard. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk.

 

Hvis reservasjon ikke kan foretas, forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen. Du vil motta informasjon om slik eventuell kansellering. Kortet blir belastet når forsendelsen er foretatt. Ved delleveranse belastes kun delleveransen.

 

6. Levering og forsinkelse

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Normalt 2 – 7 virkedager. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.

 

Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.

 

7. Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

 

8. Reklamasjon og garanti

Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller å heve kjøpet. Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse.

 

Vi vil se om vi kan reparere varen hvis det er umulig å skaffe en ny, for eksempel hvis varen ikke lenger blir produsert, eller at ditt ønske medfører en urimelig kostnad.

 

Er det nødvendig å sende inn hele produktet?

Vi ønsker hovedsakelig å få tilsendt hele produktet. Men kan etter avtale kun motta deler av produktet. Men dette må avtales før produktet sendes inn.

 

Hvordan registrere en reklamasjon/garanti:

Kontakt oss på ordre@norma.as eller tlf. 22 07 13 00 så hjelper vi deg videre. 

 

Om varen må sendes inn vil vi skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner. Vi vil også skriftlig bekrefte mottak av varer som sendes tilbake til oss eller vårt serviceverksted for inspeksjon eller feilretting.

 

9. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan du som kjøper angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Du må gi oss melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

 

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Du har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom vi ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger vi for å gi deg opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen du mottok opplysningene.

 

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til oss uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Du dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller vi har unnlatt å opplyse om at du skal dekke returkostnadene. Du blir ikke belastet gebyr for din bruk av angreretten.

Du kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan du bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

 

Vi er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra vi fikk melding om din beslutning om å benytte angreretten. Vi har rett til å holde tilbake betalingen til vi har mottatt varene fra deg, eller til du har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

 

10. Personopplysninger

Vi behandler bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg.

 

I de tilfeller hvor vi også behandler personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud etc., gjøres dette bare når du har samtykket til det. Før du samtykker skal du være informert om hva opplysningene skal brukes til og av hvem.

 

11. Salgspant

Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

 

12. Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.